Zeynep Gülsüm Çetin

İş Geliştirme ve Pazarlama Uzmanı

  • zeynep@momentumarge.com.tr
Uluslararası İlişkiler (Lisans, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi)