Genel

DİZEL JENERATÖRLER VE RÜZGAR ENERJİSİ

No Comments

Bu yazıda özellikle maliyetleri açısından enerji kullanım alternatifleri üzerinden bir karşılaştırma yapılacaktır. Dizel jeneratörler ve rüzgâr enerjisi arasında bir karşılaştırma yapmaya çalışacağım. Bu tür alternatif enerji kullanımları güç noktalarına (şebekeye) uzak olan yerlerde sıklıkla kullanılmakta ve ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin Nepal’de sıklıkla her iki alternatifin örneklerine de çokça denk gelmek mümkündür. Genelde dizel kullanımı hem daha yaygın hem de daha kolay göründüğü için çevresel duyarlılıkların yanı sıra ticari amaçlı olarak da daha çok tercih edilmektedir.  Aslında bu bir yanılgıdır çünkü rüzgâr enerjisi ekonomik açıdan da dizel jeneratörlere göre çok daha avantajlıdır. Bir örnek ile bunu açıklamak gerekirse, aynı ölçekte iki enerji üretim elemanını şu şekilde karşılaştırabiliriz:

Bu örnekte, karşılaştırma için temel olarak Uprise Energy 50kWh portatif rüzgâr türbini için tipik bir senaryo kullanacağız. Ortalama 12mph rüzgâr hızında, Uprise Energy Taşınabilir Güç Merkezi 12kWh elektrik gücü üretecek. Makinenin maliyetini, 20 yıllık bir yaşam döngüsü boyunca işletme ve bakım masraflarını hesaba katarken, ortalama 12mph’lik bir rüzgâr hızı, kilovat-saat başına 10 sentlik bir enerji maliyetine eşit olacaktır. Daha güçlü rüzgâr koşulları, kWh başına 3 sente kadar düşük maliyete ulaşma potansiyeli ile enerji maliyetlerini düşürecektir. Uprise Energy portatif rüzgâr jeneratörünün maksimum gücü 50kWh’dır. Aksine, 12kWh üretmek için 50kWh’lik bir dizel jeneratör kullanılsaydı, verimliliği çok düşük olurdu (BSFC), bu nedenle 15kWh’lik bir jeneratör seçilmelidir. 12kWh üretmek için dizel jeneratör, verimliliğe bağlı olarak saatte en az 1 galon dizel yakıt veya düzgün yüklenirse 20 yıl boyunca minimum 175.200 galon yakacaktır. Dizel motorlu jeneratörler güvenilir ve kullanımı kolaydır.  Yakıt fiyatlarına ve makine verimliliğine bağlı olarak, güç kWh başına en verimli senaryoda 1$ olacaktır. Dizel yakıt, en yoğun güç kullanan, nispeten taşınabilir ve güvenilir olanıdır. Dizel yakıt aynı zamanda en pahalı, yenilenemez ve sera gazı üretir. En iyi dizel güç senaryosu, 20.000 $ ve 1.000.000 $ yakıt maliyetinin ilk jeneratör maliyeti olacaktır. Nakliye, işletme ve bakım masraflarının da eklenmesi gerekecektir. Yük faktörüne ve yakıt maliyetine bağlı olarak, bir dizel jeneratör kWh başına minimum 1$’a mal olacaktır. Maksimum güç 15 kWh ile sınırlıdır. (Knight, 2018)

Hibrit Teknoloji

Özellikle hibrit teknolojilerin kullanımlarına baktığımız zaman rüzgâr enerjisinin uzun vadeli olarak maliyeti düşürmek konusunda çok önemli bir yerinin olduğu yadsınamaz. İnşa edilmesi ve başlangıç maliyeti açısından belli eksileri olsa da rüzgâr enerjisinin maliyet ve uzun vadeli kullanımda optimizasyon için önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Hammaddeye ihtiyaç duymadıklarından türbinlerin işletme maliyetleri çok düşüktür. Rüzgâr türbin teknolojisindeki gelişmelerle birlikte rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretim maliyeti giderek düşmektedir. Bu sebeple, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke, rüzgâr gücünden elektrik enerjisi üretme çalışmalarını devlet politikası haline getirerek her aşamada desteklemektedir

Rüzgar Enerjisi ve Çevre

Rüzgâr enerjisinin çevreye olumsuz etkisi yok denecek kadar azdır. Yenilenebilir ve çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar ile elektrik enerjisi üretmenin sebep olduğu çevresel sorunlar rüzgâr enerjisinin kullanımında yoktur. Yapılan araştırmalara göre, 500 kWh’lik bir rüzgâr türbininin 57.000 ağacın karşıladığı CO2 temizlemesine denk bir temizleme yaptığı belirlenmiştir. Ayrıca, dünya genelindeki elektrik enerjisi ihtiyacının sadece%10’luk kısmının 2025 yılına kadar rüzgâr enerjisinden sağlanması durumunda atmosfere salınan CO2 emisyonunun yılda 1.41 G/ton azalacağı öngörülmektedir. (Koç, 2015)

Rüzgar Enerjisi ve Elektrik Üretimi

Rüzgâr enerjisi, elektrik enerjisi üretim sektörünü karbondan arındırma ve geleneksel güç kaynaklarına bağımlılığı çeşitlendirme çabaları sayesinde küresel elektrik enerjisi üretiminde artan bir rol oynamaktadır. En yeni nesil dizel motorlu makineler ve ekipmanlar geçmişteki ekipmanlara göre oldukça düşük emisyon değerlerine sahip ve yenilenebilir enerjiyle daha fazla güç alan bir geleceğe ulaşmaya yardımcı bir enerji türü. Dizel enerji kullanımına baktığımız zaman yeni teknolojilere doğaya olan zararı oldukça düşmüş olsa da doğa için halen daha yenilenebilir enerji türlerine oranla oldukça zararlı bir yakıt türü. Sülfür, kükürt, karbondioksit gibi birçok farklı gaz türünün salınımına sebep olan dizel yakıt gelişen teknolojiler ile doğaya en az zararlı yakıtlardan biri olmaya doğru giderken yine de doğaya zararı rüzgâr enerjisiyle karşılaştırdığımızda oldukça fazladır. Uzun vadeli kullanımı düşündüğümüzde hem maliyet olarak hem de çevreye olan negatif etkisi olarak rüzgâr vasıtası ile elde edilen enerjinin birçok açıdan daha verimli olduğunu açıkça söyleyebiliriz.

Doğayı insan hayatının kaynağı olarak gören Momentum AR-GE’yi daha yakından tanımak ve Karayel hakkında bilgi sahibi olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tags:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir