Zirvede, Türkiye 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 21’e varan azaltma hedefi olduğunu belirtti. Bunu sağlamak için, güneş enerjisinden elde edilen elektrik üretiminin 10 gigawat, rüzgar enerjisinden elde edilenin ise 16 gigawat kapasitesine çıkarılması öngörülmektedir

Karayel, Momentum Ar-Ge tarafından geliştirilmiş ve gelişme yolunda pek çok kamu desteği ve ödül almaya hak kazanmış küçük ölçekli rüzgar türbinidir. Düşük rüzgar hızlarında da çalışabilen ve rüzgara göre yön değiştirebilen Karayel, geleneksel çözümlerin aksine, rüzgar enerjisinden faydalanma konusunda yeni yöntemler ile tasarlanmış, çevreci bir üründür

Eski moda yel değirmenlerinden rüzgar türbinlerine çok yol kat ettik. Yaşadığımız çevrede veya seyahat ederken ufka doğru baktığımızda, tepelerde gökdelenler kadar yüksek rüzgar türbinleri dikkatimizi çekiyor. Tabii ki bütün rüzgar türbinleri devasa ölçeklerde olmayabilir.

Bu yazıda özellikle maliyetleri açısından enerji kullanım alternatifleri üzerinden bir karşılaştırma yapılacaktır. Dizel jeneratörler ve rüzgâr enerjisi arasında bir karşılaştırma yapmaya çalışacağım. Bu tür alternatif enerji kullanımları güç noktalarına (şebekeye) uzak olan yerlerde sıklıkla kullanılmakta ve ihtiyaç duyulmaktadır

İnsanlık yüzyıllardır gelişiyor, değişiyor ve ilerliyor. Bu süreç, parçası olduğumuz doğaya da belli başlı etkileri oldu ve olmaya da devam ediyor. Özellikle Sanayi Devrimi sonrasında artan fosil yakıt kullanımı ile çevreye verdiğimiz tahribatın sonuçlarını her birimiz görüyoruz.