Zirvede, Türkiye 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 21’e varan azaltma hedefi olduğunu belirtti. Bunu sağlamak için, güneş enerjisinden elde edilen elektrik üretiminin 10 gigawat, rüzgar enerjisinden elde edilenin ise 16 gigawat kapasitesine çıkarılması öngörülmektedir